Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn

August 25th, 2010 by Bei Shen

Nắng Chiều tiếng Việt thì các bác chắc nghe nhiều rồi. Hôm nay em mời các bác nghe 2 bài tiếng Hoa và một bài tiếng Nhật. Tiếng Hoa nguyên bản và phiên âm là như thế này (thank you QLA from tnxm!):

我又来到昔日海边 — wǒ yòu lái dào xí rì hǎi biān
海风依旧吹皱海面 — hǎi fēng yī jiù chuī zhòu hǎi miàn
那样熟悉那样依恋 — nà yàng shú xī nà yàng yī liàn
只有旧日人儿不见 — zhǐ yǒu jiù rì rén ér bù jiàn
不敢来到昔日海边 — bù gǎn lái dào xī rì hǎi biān
海霞娇艳拥着海面 — hǎi xiá jiāo yàn yōng zhe hǎi miàn
那样熟悉那样依恋 — nà yàng shú xī nà yàng yī liàn
只有故人离去多年 — zhǐ yǒu gù rén lí qù duō nián
那往事一幕幕到我眼前 — nà wǎng shì yī mù mù dào wǒ yǎn qián
是梦境还是幻想令人常怀念 — shì mèng jìng hái shì huàn xiǎng lìng rén cháng huái niàn
那梦境何日能回到眼前 — nà mèng jìng hé rì néng huí dào yǎn qián
你又在我的身边无限情缠绵 — nǐ yòu zài wǒ de shēn biān wú xiàn qíng chán mián
不敢来到昔日海边 — bù gǎn lái dào xī rì hǎi biān
海霞娇艳拥着海面 — hǎi xiá jiāo yàn yōng zhe hǎi miàn
那样熟悉那样依恋 — nà yàng shú xī nà yàng yī liàn
只有故人离去多年 — zhǐ yǒu gù rén lí qù duō nián

Tiếng Nhật đây các bác:

Một bản tiếng Hoa khác của Wang Ai Minh (Vương Ái Minh?)

Tiếng Hán Việt phụ chú:

Ngã hựu lai đáo tích nhật hải biên,
Hải phong y cựu xuy trứu hải diện
Na dạng thục tất na dạng y luyến
Chỉ hữu cựu nhật nhân nhi bất kiến

Bất cảm lai đáo tích nhật hải biên
Hải hà kiều diễm ủng trứ hải diện
Na dạng thục tất na dạng y luyến
Chỉ hữu cố nhân li khứ đa niên

Na vãng sự nhất mạc mạc đáo ngã nhãn tiền
Thị mộng cảnh hoàn thị huyễn tưởng lệnh nhân thường hoài niệm
Na mộng cảnh hà nhật năng hồi đáo nhãn tiền
Nhĩ hựu tại ngã đích thân biên vô hạn tình triền miên

Bất cảm lai đáo tích nhật hải biên
Hải hà kiều diễm ủng trứ hải diện
Na dạng thục tất na dạng y luyến
Chỉ hữu cố nhân li khứ đa niên.

Posted in Nhạc Vàng Việt Nam trước 1975 | 4 Comments »

4 Responses

 1. Suong Thu Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=6tjmH2QfdUY

  Đây là bản “KHÔNG” – Nguyễn Ánh 9 Tiếng Hoa lời – Lyrics thứ 3

  http://www.youtube.com/watch?v=-CeA3SWdw1c&feature=related

  là bản ca năm 1974 tại Sài Gòn

  Chúc vui vẻ

 2. Suong Thu Says:

  詞:慎芝 Chinese Lyrics Kashi – Thận Chi
  曲:越南民謠 [Lê Trọng Nguyễn]

  越南戀歌 Nam Hải Tình Ca sung by Phí Ngọc Thanh
  費玉清 – 越南情歌 (南海情歌) [393]
  http://www.youtube.com/watch?v=r9TbSz731xE

  Dancing (南海情歌) – “Nắng Chiều”
  http://www.youtube.com/watch?v=bBPmaoid4FQ

  越南戀歌 Nam Hải Luyến Ca sung by Wang Ai Ming / Vương Ái Minh

  http://www.youtube.com/watch?v=CNQgoRjV2XE

 3. Thơ Rượu « Nguyên Sơ Says:

  [...] Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn August 25, 2010 Bei Shen [...]

 4. Tien Ta Says:

  Yang Xiao Ping 楊小萍:
  https://www.youtube.com/watch?v=a83sBy1ApHY
  費玉清 FeiYuChing:
  https://www.youtube.com/watch?v=-ZSLtDNShAw
  青山 Qing Shan:
  https://www.youtube.com/watch?v=kADy0LpRVkg

Leave a Comment  

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

  |