Nhạc Vàng Việt Nam trên YouTube

June 12th, 2014 by Bei Shen

Một số bài nhạc vàng của chúng ta được thu âm và phát hành tại hải ngoại trước 1975:

1) Sài Gòn Đẹp Lắm (version 1: https://www.youtube.com/watch?v=TOk8bxQ1Nw0, version 2: https://www.youtube.com/watch?v=AjUmN1B1Rhs, Cambodian version: https://www.youtube.com/watch?v=ioxVvcu30UM)

2) Nắng Chiều (version 1 của Vương Ái Minh: https://www.youtube.com/watch?v=WXieElZM0Bw, version 2 của Phí Ngọc Thanh: https://www.youtube.com/watch?v=RFF9TX6dS48). Version 2 might have been recorded after 1975 so it really doesn’t count.

3) Không (Japanese version: https://www.youtube.com/watch?v=XO3q5-PGHrc, Mandarin version: https://www.youtube.com/watch?v=aJMjKsVjyzw)

Posted in Nhạc Vàng Việt Nam trước 1975 | No Comments »

Leave a Comment  

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

  |