Tiếng Hát Mùa Xuân (sửa)

November 21st, 2009 by admin

Thể theo lời yêu cầu của một số các bác yêu thích nhạc vàng, em xin được phép dùng trang blog nhỏ bé khiêm tốn này để post lên mấy bài nhạc xuân mời các bác nghe chơi cho vui.

Mến chào các bác và đả đảo cộng sản!

Xin lưu ý là bài Kỷ Niệm Rời Một Người Yêu chính là bài Em Đến Thăm Anh Đêm 30.

Posted in Nhạc Vàng Việt Nam trước 1975 | No Comments »

Leave a Comment  

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

  |