Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Thụy Khanh
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Cưới Đầu Xun  
Chất lượng:
Cỏ May Xun: Băng Nhạc Cỏ May 
Được yu thch:
Thụy Khanh
Căn Nh Ngoại   
Chất lượng:
Trường Sơn 5: Tnh Trong Khi Lửa 
Được yu thch:
Thụy Khanh
Căn Nh Ngoại   
Chất lượng:
Thương Ca: Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Thụy Khanh
Kỷ Niệm No Buồn  
Chất lượng:
Uyn Ương 1: Băng Nhạc Uyn Ương 
Được yu thch:
Thụy Khanh
Một Mnh Thi  
Chất lượng:
Trường Sơn 4: Hm Nay, Ngy Mai 
Được yu thch:
Thụy Khanh
Ma Mưa Đi Qua  
Chất lượng:
Trường Sơn 6: Qu Hương v Tuổi Loạn 
Được yu thch:
Thụy Khanh