Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Duy Khnh - Hương Lan
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đường Về Hai Thn  
Chất lượng:
Uyn Ương 1: Băng Nhạc Uyn Ương 
Được yu thch:
Duy Khnh - Hương Lan
Kỷ Niệm No Buồn  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3637-38 
Được yu thch:
Duy Khnh - Hương Lan
Tiếng Ht Đồng Xanh  
Chất lượng:
Trường Sơn 8: Băng Nhạc Trường Sơn 
Được yu thch:
Duy Khnh - Hương Lan