Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Vn Sơn
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Ci o The Thm Tn  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 4: Qu Hương, Ha Bnh v Tnh Yu 
Được yu thch:
Vn Sơn
C Ty Đen  
Chất lượng:
Họa Mi 5: Băng Nhạc Họa Mi 
Được yu thch:
Vn Sơn
C Ty Đen  
Chất lượng:
Trần Văn Trạch: v Ban Số Dzch 
Được yu thch:
Vn Sơn
Vuốt Mặt  
Chất lượng:
22 Giờ Đm: Qu Hương V Kỷ Niệm 
Được yu thch:
Vn Sơn