Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Nhật Trường - Hong Oanh
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đừng Bỏ Em Một Mnh  
Chất lượng:
Nhật Trường 4: Băng Nhạc Nhật Trường 
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh
Đừng Bỏ Em Một Mnh  
Chất lượng:
Nhật Trường 7: Những Bi Ca Phụ Tnh 
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh
Chuyện Tnh Lan V Điệp  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 784/2009 
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh
Chuyện Tnh Lan V Điệp  
Chất lượng:
Sng Nhạc 5: L Ngựa  
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh
Hoa Học Tr  
Chất lượng:
Họa Mi 5: Băng Nhạc Họa Mi 
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh
Hoa Học Tr  
Chất lượng:
Nhật Trường 6 (Alt.): Tnh Yu v Ma Đng 
Được yu thch:
Nhật Trường - Hong Oanh