Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Bạch Yến
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

5 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đm Đng  
Chất lượng:
Jo Marcel 1: Thời Trang Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Bạch Yến
Đm Đng  
Chất lượng:
Jo Marcel 4: Nhạc Thời Trang 
Được yu thch:
Bạch Yến
Đm Đng  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 755/2103 
Được yu thch:
Bạch Yến
Comme je t'aime  
Chất lượng:
Jo Marcel 1: Thời Trang Nhạc Tuyển 
Được yu thch:
Bạch Yến
Lời Buồn Thnh  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 782/2107 
Được yu thch:
Bạch Yến