Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Bạch Tuyết
Tn thật: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

6 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Gi Xun  
Chất lượng:
Jo Marcel: Xun Nhạc 
Được yu thch:
Bạch Tuyết
Lời Người Ngoại Đạo  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1089/2257 
Được yu thch:
Bạch Tuyết
Như Buổi Ban Đầu  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1089/2257 
Được yu thch:
Bạch Tuyết
Sao Lừa Dối Em?  
Chất lượng:
Thời Trang Nhạc Tuyển 5: Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Bạch Tuyết
Xin Hy Qun Ti  
Chất lượng:
Sng Nhạc 2: Ngy Ấy Mnh Yu Nhau 
Được yu thch:
Bạch Tuyết
Xin Hy Qun Ti  
Chất lượng:
Nhạc Tuyển: Trng Dương 
Được yu thch:
Bạch Tuyết