Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

91 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đọc Thư Người Yu  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền 2: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Đừng Ni Yu Ti  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền 2: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Đn Xanh Đn Đỏ  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1080/2248 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Anh Đừng C Lo  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1079/2247 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Anh Đừng C Lo  
Chất lượng:
Sng Nhạc 3: Cưới Em 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Bắt Đền  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 2: Nhạc kch động 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Bắt Đền  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Bắt Đền  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3671-72 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cưới Em  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền 2: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cưới Em  
Chất lượng:
Sng Nhạc 3: Cưới Em 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cưới Em  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1050/2218 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cớ Sao Em Buồn?  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1097/2265 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cớ Sao Em Buồn?  
Chất lượng:
Thời Trang Nhạc Tuyển 5: Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cho Anh Xin Lỗi  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3013 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Cho Anh Xin Lỗi  
Chất lượng:
Thời Trang Nhạc Tuyển 5: Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Chuyện Đi Ta (2)  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1270NNX25 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Chuyện Di Hai Đứa  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3014 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Dắt Nhau Vo Mộng  
Chất lượng:
Capitol (đĩa nhựa): LS-1052 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Duyn Vợ Tnh Chồng  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1069/2237 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền
Em 16  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1079/2247 
Được yu thch:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền