Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Hng Cường - Bạch Tuyết
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

3 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Lần Đầu Cũng L Lần Cuối  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1104/2272 
Được yu thch:
Hng Cường - Bạch Tuyết
Tnh Đời  
Chất lượng:
Sng Nhạc 5: L Ngựa  
Được yu thch:
Hng Cường - Bạch Tuyết
Tnh Đời  
Chất lượng:
Thời Trang Nhạc Tuyển 5: Khng Chủ Đề 
Được yu thch:
Hng Cường - Bạch Tuyết