Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

8 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Chất lượng:
Tng Giang 1: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Bao Giờ Biết Tương Tư  
Chất lượng:
Thanh Lan: Tiếng Ht Xn Xao Mộng Tnh Đầu 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Bng Tối Nụ Cười (Shadow of Your Smiles)  
Chất lượng:
Tng Giang 1: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Chuyện Tnh (Love Story)  
Chất lượng:
Tng Giang 2: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Hạ Trắng  
Chất lượng:
Tng Giang 2: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Khc Ht Ma Xun (Danny Boy)  
Chất lượng:
Tng Giang 3: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Sao Đm  
Chất lượng:
Siu m: Super Sounds 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)
Trở Về Mi Nh Xưa  
Chất lượng:
Tng Giang 3: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Trần Vĩnh (Saxophone)