Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

43 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đường Về Hai Thn  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đm Trong Rừng  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2: 18 Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đi Bờ Bến Hải  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 4: Qu Hương, Ha Bnh v Tnh Yu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đi Mi Cho Trăng  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đi Mi Cho Trăng  
Chất lượng:
Đĩa Nhựa 33-45-78 Vng: Nhạc Việt Nam 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Anh Đi Chiều Thu Ấy  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2: 18 Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Anh Đi Mai Về  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Anh Sẽ Về  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3: Tiếng Ht Qu Hương Ha Bnh 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Bến Duyn Lnh  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3: Tiếng Ht Qu Hương Ha Bnh 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Cc Anh Đi  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Cc Anh Về  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3: Tiếng Ht Qu Hương Ha Bnh 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Duyn Nước Tnh Trăng  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Duyn Qu  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Gạo Trắng Trăng Thanh  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Gnh La Qua Lng  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2: 18 Tnh Khc Qu Hương Yu Dấu 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Lời Người Ở Lại  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Lời Người Ra Đi  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
La Ma Duyn Thắm  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3: Tiếng Ht Qu Hương Ha Bnh 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
La Vng  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 Tnh Khc Qu Hương 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Một Miếng Trầu Duyn  
Chất lượng:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3: Tiếng Ht Qu Hương Ha Bnh 
Được yu thch:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết