Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Kasim
Tn thật: Khng biết
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

4 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Cico Kid  
Chất lượng:
Thế Giới Nhạc Trẻ 2: Ma Tnh Yu 
Được yu thch:
Kasim
Down By The River  
Chất lượng:
Tng Giang 4: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Kasim
Oye Como Va  
Chất lượng:
Tng Giang 1: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Kasim
Sookie Sookie + Born To Be Wild  
Chất lượng:
Tng Giang 2: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ 
Được yu thch:
Kasim