Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Anh Khoa - Thanh Lan
Tn thật: Khng c
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

7 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Huyền Thoại Chiều Mưa  
Chất lượng:
Continental: Nhạc Hồng Tnh Yu 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Kỷ Niệm Xa Bay  
Chất lượng:
Sơn Ca 1: Những Chuyến Đi Ma Ly Biệt 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Ngy Buồn  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1103/2271 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Ngy Buồn  
Chất lượng:
Sng Nhạc 5: L Ngựa  
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Sao Rơi Trn Biển  
Chất lượng:
Sơn Ca 1: Những Chuyến Đi Ma Ly Biệt 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Thong Giấc Mơ Qua  
Chất lượng:
Sơn Ca 1: Những Chuyến Đi Ma Ly Biệt 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan
Tuổi Trẻ Buồn  
Chất lượng:
Đồng Dao: Bng Mt Việt Nam 
Được yu thch:
Anh Khoa - Thanh Lan