Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuDanh sch ca sĩList Nhạc (theo Ca sĩ)
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


 
Tn ca sĩ:
Hng Cường
Tn thật: Trần Kim Cường
More info: Ti liệu về ca sĩ ny

  

176 record(s) found!
Bản  nhạc Trong băng nhạc:Tn ca sĩ:
Đường Bay Ma Ly Loạn  
Chất lượng:
Continental: Tiếng ht Hng Cường 
Được yu thch:
Hng Cường
Đường Bay Ma Ly Loạn  
Chất lượng:
Continental (51): Khng biết 
Được yu thch:
Hng Cường
Đố Ai Cấm Được Chim Bay  
Chất lượng:
Premier 6: Những Chuyện Tnh Khắc Khoải Dở Dang 
Được yu thch:
Hng Cường
Đợi Chờ (2)  
Chất lượng:
Tnh Ca: Nhạc Tuyển 1 
Được yu thch:
Hng Cường
Đừng Ni Yu Ti  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3635-36 
Được yu thch:
Hng Cường
Đừng Trch Lnh V Tnh  
Chất lượng:
Việt Nam Nhạc Tuyển 2: Nhạc kch động 
Được yu thch:
Hng Cường
Đừng Trch Lnh V Tnh  
Chất lượng:
Hng Cường - Mai Lệ Huyền: Kch Động Nhạc 
Được yu thch:
Hng Cường
Đừng Trch Lnh V Tnh  
Chất lượng:
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3605-06 
Được yu thch:
Hng Cường
Đừng Yu Lnh  
Chất lượng:
Thin Thai (đĩa nhựa): THT 107 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Cưới Nh Binh  
Chất lượng:
Sng Nhạc 3: Cưới Em 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Cưới Nh Binh  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1029/2197 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm C Đơn  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 790/2115 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Quần Thảo  
Chất lượng:
Nhạc Ngy Xanh (đĩa nhựa): TN1694NNX 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Thnh Buồn  
Chất lượng:
Continental: Tiếng ht Hng Cường 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Trao Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Shotguns 3: Băng Nhạc Shotguns 
Được yu thch:
Hng Cường
Đm Trao Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Capitol (đĩa nhựa): LS-1017 
Được yu thch:
Hng Cường
Đi Bn Lnh  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1049/2217 
Được yu thch:
Hng Cường
12 Thng Yu Nhau  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1024/2192 
Được yu thch:
Hng Cường
3000 Dặm  
Chất lượng:
Sng Nhạc (đĩa nhựa): 1020/2188 
Được yu thch:
Hng Cường
7 Ngy Php Thường Nin  
Chất lượng:
Tnh Ca Qu Hương (đĩa nhựa): TC 3013 
Được yu thch:
Hng Cường