Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Vũng Lầy Của Chúng Ta
Tác giả: Lê Uyên Phương   |  Chất lượng:

Theo em xuống phố trưa nay đang c̣n chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đă lên mau
Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say
Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về t́nh buồn, t́nh buồn

Yêu nhau giữa đám rong rêu, theo ḍng nước cuốn lêu bêu
Đi qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khan
Đi qua phố bước lang thang, đi qua với trái tim khan

Theo em xuống phố trưa mai đang c̣n nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đă lên mau
Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say
Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về t́nh buồn, t́nh buồn

Qua đi, qua đi dứt cơn mê. T́nh buồn chồng chất lê thê
Qua đi, qua đi dứt cơn say. T́nh này t́nh rồi thay

Ta sống trong vũng lầy. Một ngày vùi dần, c̣n vùi sâu, c̣n vùi sâu
Trong ngao ngán không dứt hết cơn cơn ê chề
Ta sống trong vũng lầy. Một ngày vùi dần, c̣n vùi sâu, c̣n vùi sâu

Trong ngao ngán không dứt hết một, một lần đau.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Lê Uyên & Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Phạm Mạnh Cương 16
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.