Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ave Maria (3)
Tác giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

Cầu xin Mari-a! Thấm nhuần một ḷng thương chúng ta
Đoái hoài một đàn con xót xa. Mến tŕu một bàn tay thiết tha của người.
Mẹ ôi ! Mà ḷng trinh tiết toả ngời. Người mà t́nh thiêng muôn đời
Quỳ niệm, một ṿng hoa đặt trên thánh giá. Những khi chiều tà.

Xin cầu một kiếp nào. Mối t́nh xanh măi mầu, tiếng hát chầu
Đưa bao duyên lành mới qua cầu. Hoa trong muôn vườn hát khoe mầu
Người cười trong ánh nắng. Tiếng reo yên lành.
Đây đó ta cùng nép dưới ban thờ xin cầu lời thương nhau. Amen.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Duy Trác
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Phạm Mạnh Cương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Dâng Chúa
Ca sĩ tŕnh bày: ban Bốn Phương
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.