Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
C̣n Tuổi Nào Cho Em
Tác giả: Trịnh Công Sơn   |  Chất lượng:

Tuổi nào nh́n lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này

Tuổi nào ngơ ngác t́m tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em c̣n muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi nào c̣n tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu.
Mây xuống vây quanh giọt sầu

Em xin tuổi nào. C̣n tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nḥa... ôi buồn...

Tuổi nào ngồi khóc t́nh đă ngh́n thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà

Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Lệ Thu
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Jo Marcel 20
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Đừng Xa Nhau
Ca sĩ tŕnh bày: ban Dreamers
Mùa Thu Cho Em
Ca sĩ tŕnh bày: Lệ Thu
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.