Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ma Thu Cho Em
Tc giả: Ng Thụy Min   |  Chất lượng:

Em c nghe ma thu mưa giăng l đổ
Em c nghe nai vng ht khc yu đương
V em c nghe khi ma thu tới. Mang i n mang tnh yu tới
Em c nghe nghe hồn thu ni mnh yu nhau nh

Em c hay ma thu mưa bay gi nhẹ. Em c hay thu về hết dấu c liu
V em c hay khi ma thu tới. Bao tri tim vương mu xanh mới
Em c hay hay ma thu tới hồn anh ngất ngy

Nắng a dệt mi em v my xanh thay tc rối
Nhạt mi mi em thơm nồng tnh yu vương vương m hồng
Sẽ ht bi cho em v ru em yn giấc tối
Ngy mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe ma thu tới

Em c mơ ma thu cho ai nức nở. Em c mơ mơ ma mắt ướt hoen mi
V em c mơ khi ma thu tới, hai chng ta sẽ cng chung lối
Em với anh mơ ma thu ấy tnh ta ngt hương...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Lệ Thu
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Jo Marcel 20
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.