Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Thu Ca Điệu Ru Đơn
Tc giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

Ma Thu nức nở ơ ớ. Tiếng thở ơ ơ ơ di
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi ma Thu ơi! Lng ta khốn khổ ố
Với mỏi y y mn. Tiếng Thu buồn, buồn ơi điệu ru đơn...

Nghẹn ngo t ti, nghẹn ngo t ti. Khi giờ đ điểm, ta ngồi ta nhớ
Những ngy no xưa. Những ngy no xưa, v ta khc lc
V ta khc lc....

Ma Thu nức nở ơ ớ. Tiếng thở ơ ơ ơ di
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi ma Thu ơi! Lng ta khốn khổ ố
Với mỏi y y mn. Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn...

Ta đi, rồi ta đi theo ngọn gi. Ta đi, ta đi theo ngọn gi xấu
Cuốn ta đi, tri dạt đy đ. Tri dạt đy đ, tri dạt đy đ
Như chiếc l ma Thu, l chết vng kh.

Ma Thu nức nở ơ ớ. Tiếng thở ơ ơ ơ di
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi ma Thu ơi! Lng ta khốn khổ ố
Với mỏi y y mn. Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Julie Quang
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Jo Marcel 25
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Ti Đn
Ca sĩ trnh by: Jo Marcel
Hương Thừa
Ca sĩ trnh by: Anh Khoa
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.