Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Con Đ̣ Đưa Xác
Tác giả: Ngọc Bích   |  Chất lượng:

Gió thôi th́ thầm, mưa bay lăng tăng. Ai chở con đ̣ bên ḍng sông vắng
Ai khóc tỉ tê trên ḍng Hương Giang. Đ̣ sang ngang dưới trăng vàng
Gió thu hiu hắt nức lê từng cơn. Nặng nề một chiếc thuyền con
Ầm thầm chở mấy âm hồn qua sông. Trăng lên, mây sao sao trăng đẹp thế này

Đ̣ trên sông vắng con đ̣ cay đắng đưa xác người về đâu
Đ̣ ơi mấy tuổi đầu. V́ chung đói rét ḷng sầu thán oan
Trong cơn heo may ai chua cay ai thương vay ai nức nở thế này
Mà trên sông vắng con đ̣ cay đắng đưa xác người lầm than

Ôi trăng , ôi mây, ôi nhân loại giữa chiều buông xuống,
trên ḍng sông vắng con đ̣ cay đắng đưa xác người về đâu
Chôn đi đau chôn đi đâu lũ oan hồn

Trôi về đâu, con đ̣ sang. Lâm vào đâu nổi niềm tin
Mang mang trong mây tan cửu linh có một bóng ông già
Tay chèo, tay lái, ḷng buồn tê tái trên chốn đ̣ ngang
Chôn đi đâu, chôn đi đâu đám thân tàn
Trôi về đâu, con đ̣ xa, lâm vào đâu nỗi niềm

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thanh Thúy
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Shotguns 19
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.