Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Tiên Hạ Giới
Tác giả: Lữ Liên   |  Chất lượng:

Ḥ ơ ơ ơi ḥ ơi ḥ ḥ ơi,
Ngày xưa mà Lưu, Nguyễn gặp tiên,
Bây giờ mà ta cũng Đào-Nguyên hẹn ḥ.
A li ḥ lờ, a li ḥ lợ ...

Phàm-trần, phàm-trần có Tiểu Bồng Lai (ớ ...ờ),
Có bầy tiên-nữ xuống chơi pḥng trà.
Tiên thuờng lượn phố Bô-Na,
Tiên vào tiên nhót trong ba,
Áo quan khêu-gợi rơ một toà thiên-nhiên.
A li ḥ lờ. Bao khách trần hồn như thấy đảo điên.
Khách trần hồn như thấy đảo điên (ớ ...ờ),
Nhạc êm mà luân vũ bóng tiên vật vờ.
Đêm đêm theo lối Biên-Hoà, tiên nương ngồi dưới trăng tà
Lặng nghe kép gảy khúc đàn hoà nhịp yêu
A li ḥ lơ, a li ḥ lơ ḥ lờ.
Sài-G̣n, Sài-G̣n vớ-vẩn mà lắm tiên (ớ ...ờ)
Tiên cầu Ông-Lănh, tiên lên Nhà Bè,
Tiên ở quán cóc la-ve,
Tiên thường trong quán cà-phe,
Những đêm trăng rụng xuống bên ke Lăng Tô (1).
A li ḥ lờ. Trai dưới trần thuờng đến đấy t́m mợ
Khách trần thường đến đấy t́m mơ (ớ ...ờ),
Cùng tiên mà đấu hót phất phơ cặp-bồ.
Xóm Mới có thú ăn ṣ. Dân Sinh là chốn hẹn ḥ,
Nhiều tiên bé nhỏ, giá lại vừa b́nh dân.
A li ḥ lơ, a li ḥ lơ ḥ lờ. Ḥ ớ ...
Có tiên mà tu ở trong hẻm trong hang,
Chuyên chơi nhạc tuưt (tuưt tuưt) mê man đêm ngàỵ

Tiên thường lướt gió tung mây,
Tiên nằm nhả khói tiên say,
Trần-gian vẫn gọi tiên này: "tiên nâu"
Quanh năm tiên tắm bằng dầu
A li ḥ lơ, a li ḥ lơ ḥ lờ.

Thời hoàng kim, thế gian này có một loài tiên.
Nhắc đến tên lắm kẻ đảo điên.
Trai trông mê liền, gái nh́n mờ mắt,
Mấy ông già gần chết cũng c̣n mê,
Trẻ (là) vớ được, nghe được, tương (là) tư hết trọị
Có khi bụng đói, tiên đến chơi là nọ
Buôn bán đang vô, mà tiên đi luôn là rách.
Nhiều tay hạng rách, áo giầy quần áp phe,
Nhờ tiên cho tậu xe, tậu ghe, cho thuê mướn nhà.
Bố con là nhất, ghen ghét nhau v́ tiên.
Cho đến anh em v́ tranh nhau tiên mà chết.
Vợ yêu chồng nhất cũng mất công đắn đo
C̣n bao ông hạm to v́ tiên ra vô Chí Hoà.

Tiên chi kiều diễm quá? Tiên chi mơ quá tả
Sóng mắt như Ngọc Nữ, nét môi như Hằng Ngạ
Thứ tiên này thật là mê ly! (mê ly! mê ly!)
Dưới dương-trần gọi là tiên chỉ. Tiên chỉ

Việt Nam tục gọi là tiên-huyền.
Bên Tàu, các-chú gọi tiên là x́n.
Tiên ở bên Pháp ấy tiền phật-lăng.
Tiên thường tu kín khắp nơi nhà băng.
Tiên thường được rất cưng. Tiên ở nơi chốn xa,
Dân-tộc Mỹ kêu là đô-la
Dân hạ-giới đem tiên mạc-sê-noa (2),
Dân hạ-giới mua tiên mạc-sê-noa

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban AVT
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Sóng Nhạc 4
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Tam Nghiệp
Ca sĩ tŕnh bày: ban AVT
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.