Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Du Xun Qua Đo Ba Đội
Tc giả: Phạm Duy Nhượng   |  Chất lượng:

Ới anh ơi! xa xi no c g đu
C ci đo Ba Dội ny a, cớ lm sao ta khng (ừ ư) nhn?
Ới em ơi! ngựa xe no c g đu
C ci xe đạp cũ ny a, cớ lm sao ta khng (ơ ơ) dng?
Xưa c thơ rằng:
Hữu h tất bồng chu m doanh hải (i )
Tiểu sơn lm m c đặng kỳ quan
Người tai mắt, kẻ nhn gian,
Ai chẳng biết giang sơn th cũng (ư ư) tục.

Đầu năm xun thủ, c mnh ơi!
Anh muốn du xun, c mnh ơi!
Ếch ngồi đy giếng, c mnh ơi!
Biết đời no khn!

Đầu năm xun thủ, ơi chng ơi!
Anh muốn du xun, ơi chng ơi!
Cớ sao khng rủ, ơi chng ơi!
Thiếp ti theo cng, thiếp ti theo cng
Cho đng chữ "tng", cho đng chữ "tng"
Đ trt yu nhau th tam tứ ni cũng tro,
Thập bt giang cũng lội,
Tam thập lục đo em cũng tro qua
Tam thập lục đo em cũng tro qua
Tam thập lục đo em cũng tro qua
Qua ...th ...đẹo Qua ...th ...đo

Một đo, một đo, lại một đo. Ny ...
Một đo, một đo, lại một đo
Ới ơi... Một đo, một đo, lại một đo
Ới ơi. Một đo, một đo, lại một đo

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
ban AVT
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Sng Nhạc 4
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Tam Nghiệp
Ca sĩ trnh by: ban AVT
Đnh Cờ
Ca sĩ trnh by: ban AVT
Tin Hạ Giới
Ca sĩ trnh by: ban AVT
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.