Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Trấn Thủ Lưu Đồn
Tc giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

ất ngi đy thanh lịch (.. thanh lịch)
ất c hữu tnh (.. đất c hữu tnh)
C đường v sảnh (ơ) tới dinh quan lưu đồn
Ba năm bc cn đương trấn
Tnh dẫu ci m tnh ơi! Ơi ờ ơi!

Trấn thủ lưu đồn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Trấn thủ lưu đồn ngy thời canh điếm, sớm tối dồn việc quan
Anh chm cnh tre cn như ngả gỗ
Tnh dẫu m tnh ơiơi ờ ơi
Ngả gỗ trn ngn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Ngả gỗ trn ngn than thn rằng khổ, biết phn nn cng ai
Anh hy phn nn những trc cng mai
C ci cy măng nứa, c ci cy ng đồng

Xt xt xa cn như muối đổ.
Tnh dẫu m tnh ơi! Ơi ờ ơi!
Muối đổ trong lng (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Muối đổ trong lng đồ ăn kham khổ, biết lấy g lm ngon
Ka mi khoe cn như mi đẹp
Tnh dẫu m tnh ơi! Ơi ờ ơi!
Mi đẹp mi dn (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
Mi đẹp mi dn so ci bề nhan sắc, mi hy cn km xa

Th anh muốn cho cn như đ vợ
Tnh dẫu m tnh ơi! Ơi ờ ơi!
vợ đy chồng (Ứ ừ ư ứ ừ ứ Ứ ừ ư ứ ừ ứ)
vợ đy chồng. bế con gi để ti ti bồng con trai
Ka con xinh cn như vợ đẹp
Tnh dẫu m tnh ơi! Ơi ờ ơi! Vợ đẹp nhất ở trn đời
(Vợ đẹp nhất ở trn đời). Trn đời

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
ban AVT
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Sng Nhạc 4
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Tin Hạ Giới
Ca sĩ trnh by: ban AVT
Du Xun
Ca sĩ trnh by: ban AVT
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.