Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Trăng Sáng Đêm Rằm
Tác giả: Lữ Liên   |  Chất lượng:

Trăng... th́ rằm.. sáng (ớ) trăng suông
Sáng cả.. (ai ơi) đêm.. hôm rằm...

Sáng cả (ai ơi) đêm hôm rằm
Nửa đêm rồi ra về sáng, bóng trăng bằng
Bóng trăng bằng như cái ngọn cây tre
Trót yêu nhau... cho trọn (ai ơi) một bề..ê ế ê ề
Cho trọn (ai ơi) một bề
Để anh rồi ra thơ thẩn (í) ngồi kề
Ngồi kề cáị. bóng ông giăng
Trăng lờ mờ, trăng lờ mờ, sáng lơ mơ
Sáng cả... căn pḥng trà a á a à
Sáng cả (ai ơi) căn pḥng trà
Nửa đêm rồi ra về sáng (í i) bóng trăng mờ
Bóng trăng mờ như cái ngọn nê-ông
Trót yêu nhau... cho trọn (ai ơi) một ḷng
Cho trọn (ai ơi) một ḷng
Để anh rồi ra thơ thẩn (í) một ṿng
Một ṿng cáị. bến Chương Dương
Sự t́nh nàỵ. em hỡi em mà có thương
Em hỡi em mà có thương !
Để anh rồị. ra tơ tưởng (í) dư hương
Dư hương cáị. căn pḥng trà
Trót yêu hoạ. anh chẳng quản (ớ) th́ giờ ...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban AVT
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Sóng Nhạc 4
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Lơ Thơ Tơ Liễu
Ca sĩ tŕnh bày: ban AVT
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.