Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Tiếng Khóc Trong Pḥng The
Tác giả: Thẩm Oánh   |  Chất lượng:

Tiếng khóc trong pḥng the. Cuống quít tơ ḷng xe
T́nh hỡi lưu luyến chi. Nát ḷng người bước đi
Trời u buồn chan chứa. Khóc chi thêm sầu
Cho ḷng thêm đớn đau. Nhớ h́nh bóng nhau

Giờ đây t́nh hết. Xe nối làm chi mối tơ ḷng năm xưa
Một ngày bên nhau. Cũng nên duyên rồi
Cần chi nay ước mai mơ

Tiếng khóc trong pḥng the. Réo rắt tơ ḷng xe
T́nh hỡi than khóc chi. Nát ḷng người bước đi

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thanh Thúy
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Shotguns 30
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.