Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Nắng Chiều
Tc giả: L Trọng Nguyễn   |  Chất lượng:

Qua bến nước xưa l hoa về chiều
Lạnh lng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thn chn bước khng hồn
Nhớ sao l nhớ đến người ngy thơ

Anh nhớ trước đy dng em gầy gầy
Dịu dng nhn anh đi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
M em mầu ng tc thề nhẹ bay

Nay anh về qua sn nắng chạnh nhớ cu thề tim ti t
Chẳng biết by giờ người em gi duyn gh về đu
Nay anh về nương du a giọng ht cu h thi hết đưa
Hnh bng yu kiều kề hoa tm biết đu m tm

Anh nhớ xt xa dưới tre l ng
Gợn buồn nhn anh em ni yu anh
My lướt thướt tri khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng tri...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Hng Cường
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Hng Cường
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
ng Li Đ
Ca sĩ trnh by: Hng Cường
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.