Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ngồi Lại Trên Đồi
Tác giả: Lê Uyên Phương   |  Chất lượng:

Ta đâu ngờ t́nh xưa vẫn c̣n như ngày ấy. Khi xa người sao đành quên
Như chim trời t́m đất mới. Tan bao nhiêu nên thơ cũng trong tay cầm
Theo sông xanh trôi đi không tiếc thương ǵ nhau

Như chim bay anh ơi cuối chân trời ấy. Theo mây trôi mây trôi đă xa rồi đă xa rồi
Ngồi với ḷng xót xa. T́nh vẫn c̣n thiết tha

Một chiều Xuân đê mê gối chăn c̣n ấm da nồng. T́nh dài đâu anh ơi đứt dây hững hờ
Một lần vui cho nhau sầu muôn kiếp. Gối đầu trên bờ vực sâu đớn đau .

Ta đâu ngờ t́nh xưa vẫn c̣n như ngày ấy. Khi xa người sao đành quên
Cho tim này sầu tê tái. Cho bao nhiêu cơn mên đớn đau xô về
Cho hai tay buông xuôi theo kiếp chim trời bay
Cho tim yêu lung lay trước bao tầm với. Anh anh ơi anh ơi đă xa rồi đă xa rồi
Ngồi với ḷng xót xa t́nh vẫn c̣n thiết tha.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Lê Uyên & Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tơ Vàng 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Đá Xanh
Ca sĩ tŕnh bày: Lê Uyên & Phương
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.