Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Khi Cuộc Tnh Đ Chết
Tc giả: Phạm Đnh Chương   |  Chất lượng:

Hy mang đi hồn ti, một hồn đầy bng tối
Một hồn đầy gi nổi, một hồn đầy hương phai

Hy mang đi hồn người, chn đưa lời co biệt
Mưa ướt liền vai người, hiu hắt liền đời ti

Khi cuộc tnh đ chết, cn lời no cho vui
Đời đ đnh chia đi ...

Khi cuộc tnh đ chết, cn mắt no cho ngui
Đời đ đnh chia đi. Hy mang đi hồn ti
Đầy tc rối, đầy mi người, đầy tay siết
Đầy ngực thơm, đầy bo tố, đầy đin m.

Xin nhớ đm nay, xin nhớ đm nay
Mưa ướt mềm vai người, ướt mềm tnh ti

Hy mang đi hồn ti, một hồn đầy bng tối
Một hồn đầy gi nổi, một hồn đầy hương phaị

Hy mang đi hồn người, chn đưa lời co biệt
Mưa nối liền vai người, hiu hắt liền đời tị

Khi cuộc tnh đ chết, cn lời no cho vui
Đời đ đnh chia đi ...

Khi cuộc tnh đ chết, cn mắt no cho ngui, đời đ đnh chia đi.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Thi Thanh
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Thanh Thy 16
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.