Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Chim Vàng Trên Nón Sắt
Tác giả: Hoàng Thi Thơ   |  Chất lượng:

Ḱa nh́n con chim nó ca trên cành tre
Ḱa nh́n chim kia nó qua bên cành me
Rồi nh́n chim kia vút bay lên trời xanh
Ḱa ḱa chim bay bay theo bóng anh
Ḱa nh́n con chim nó bay bay ṿng quanh
Ḱa nh́n chim kia nó bay qua đồng xanh
Rồi nh́n chim kia nó theo lên rừng sâu
Ḱa ḱa chim đó nó bay bay quanh thị thành

Ơi anh chiến sĩ ơi, nh́n xem trên trên balô anh
Có con chim vàng nhỏ xinh nhỏ xiu
Thật xinh thật xinh này chim
Từ đâu lại đến bên anh bên anh.

Ơi anh chiến sĩ ơi. Nh́n xem trên trên nón sắt anh
Có con vành khuyên. Ừ con vành khuyên
Thật xinh thật xinh. Này chim từ đâu lại đến như cô nhân t́nh

Được làm chim kia có chi vui đời hơn
Được làm chim kia đó đây theo t́nh nhân
Được làm chim kia vút bay theo người thương
Được làm chim kia bay trong gió sương

Nguyện làm chim kia có em theo đời anh
Nguyện làm chim kia hót ca trong ḷng anh
Nguyện làm chim kia vút bay trong trời xanh
Nguyện làm chim đó có em theo anh trọn đời.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Mai Lệ Huyền
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Hoàng Thi Thơ 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.