Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Diễm T́nh
Tác giả: Hoàng Thi Thơ   |  Chất lượng:

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới cho anh mối t́nh ngọt như con suối
Ngon như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm t́nh, diễm t́nh cao sang, diễm t́nh mang mang

Rồi anh hết buồn từ khi em tới cho anh nếm t́nh đẹp như hoa gấm
Xinh như dáng hồng êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm t́nh, diễm t́nh cao sang, diễm t́nh mang mang

Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng Đường Minh Hoàng của Dương Quư Phi ...
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai, vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi ...

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới khi anh biết rằng:
T́nh em mang tới không chi sánh bằng không chi đẹp bằng ...
Ôi thiên diễm t́nh, diễm t́nh cao sang, diễm t́nh mang mang

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thái Châu
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Hoàng Thi Thơ 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.