Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Quăng Đường Ṃn
Tác giả: Trường Thi   |  Chất lượng:

...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Phương Đại
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam Nhạc Tuyển 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.