Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Đưa Em Xuống Thuyền
Tác giả: Hoàng Thi Thơ   |  Chất lượng:

Đưa em xuống thuyền, ối a... Đưa em xuống thuyền
Ngày quê hương yên vui, gió trên trời chim đưa lời
Họ hàng em tiễn em thuyền hoa đưa đời em đến nơi êm đềm
Lệ ḷng hoen mi, em đi, thuyền đưa em về bến thần tiên

Đưa em xuống thuyền, ối a... Đưa em xuống thuyền, buồn chi em,
Em ơi, bướm theo người, hoa theo thuyền
Bạn bè em hết câu ngợi khen, khen rằng em số hên hơn người
Vậy mời em, em lên thuyên đưa em về bến t́nh duyên

Thôi chia ly bằng vuông khăn này... chia ly
Ôi thuyền em đi, em đi. Thôi chia ly bằng đôi mắt cay,
Chia ly, ôi thuyền em đi, em đi, thuyền em đi,
Ôi thuyền em đi, khơi sóng cho ruộng đồng,
Khơi sóng trong ḷng người khơi sóng trên gịng sông

Đưa em xuống thuyền, ối a... Đưa em xuống thuyền t́nh
Ḱa bên em, em ơi suối trăng rằm, ánh sao ngời

Thuyền nhẹ trôi sóng sau vầng trăng
Con thuyền đi sóng chia đôi ḍng
Ḱa thuyền em trôi, em ơi ...
Sóng ḍng sông hay sóng ḷng tôi ?

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Bùi Thiện - Sơn Ca
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Hoàng Thi Thơ 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.