Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
T́nh Ta Với Ḿnh
Tác giả: Hoàng Thi Thơ   |  Chất lượng:

Ở lưng trời có con bươm bướm. Đâu, đâu nào đâu?
Ở dưới đồng có đóa hoa xinh. Ô ḱa, ḱa ḱa
Ơi t́nh yêu ta đă chớm, bướm hoa rập ŕnh
Ầy, ấy t́nh ta với ḿnh

Ô t́nh t́nh tang Ô. Ô lưng trời có dây mây trắng
Đâu, đâu nào đâu? Mây cuốn vào, cuốn lấy non xanh
Ô ḱa, ḱa ḱa. Ôi t́nh yêu ta thần thánh
Núi mấy xây cuộc t́nh. Ầy, ấy t́nh ta với ḿnh

Ô t́nh t́nh tang Ô t́nh
Ta yêu nhau như ánh trăng rằm nằm trên, trên giàn thiên lư
Như gió khơi trên đồng về ru, ru hàng tre tơ
Yêu nhau qua mùi hoa ngâu, hương cau,
Ôi mùi thương nhớ thế đó, vẫn c̣n c̣n mơ
Mơ là mơ vẫn c̣n c̣n mơ. Mơ là mơ cái duyên t́nh

Ô duyên t́nh, lấy chi mà đem ví. Tính t́nh tang
Ta lấy ǵ ví với duyên xanh. Ô tính t́nh t́nh
Cho dù tiên trên trần thế vẫn thua t́nh này
Ầy, ấy t́nh ta với ḿnh. Ầy, ấy t́nh ḿnh với ta
Tính t́nh t́nh tang tính ....

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Bùi Thiện - Sơn Ca
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Hoàng Thi Thơ 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.