Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Cơn Đau Tnh i (Mal)
Tc giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

au! Từ đy tri tim ta buồn đau!
au! Suốt bấy lu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu!
Nhn nắng hắt hiu, i nắng yu, theo nhau khoe mầu
Bay trn trời cao nắng chiếu.

Ta vẫn thương ta, v nhớ mi tn người xa.
Ta thương ta v xt xa. Em trong o hoa, khiến ta lững lờ.
V nhớ tiếng ca, em m ấp ta đm dạ hội ngọc ng.
Cu ca lm rung ci nhớ.

au! Bằng sng biếc cao nơi biển xanh.
au! Với ng my bay vt mau khiến ta u sầu.
Nhn nắng hắt hiu, i nắng yu, theo nhau khoe mầu
Bay trn trời cao nắng chiếu...

Ta vẫn thương ta, v nhớ mi tn một người xa.
Ta thương ta v xt xa. Em trong o hoa đ khiến ta lững lờ.
V nhớ tiếng ca, em m ấp ta đm dạ hội ngọc ng.
Cu ca lm rung ci nhớ.

Vng! Cn đau mi mi đau. Vng! Cn đau, đau cn mi thương đau.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Thanh Lan
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Tng Giang 1
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Soul Sacrifice
Ca sĩ trnh by: Ha tấu
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.