Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Phin Khc Ma Đng
Tc giả: L Hựu H   |  Chất lượng:

Nước mắt ấy đ lau kh rồi,
Đi mi ấy đ quen tiếng cười,
Cuộc tnh lỡ đ phai nhạt rồi...
Cuộc tnh ngỡ đ xa ta rồi

Tiếc nuối mấy cũng thm thừa
Yu đương biết ni sao cho vừa
Cuộc tnh đủ để em cười đa
Đọa đy đ giờ đ đến ma ...

Trong quan ti buồn hồn nghe thm trống vắng
Tc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đ thương thn
Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xối lắm
Gt chn đi chưa mn đường tnh nay đ lơi dần...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Elvis Phương
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Tng Giang 1
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.