Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ngày Hôm Qua (Yesterday)
Tác giả: Lê Hựu Hà   |  Chất lượng:

Mới hôm qua, buồn phiền trong tôi như đă bay đi xa
Măi đến hôm nay tim c̣n thấy hoan ca, tôi c̣n ngỡ như là ngày hôm qua

Nhớ trong tôi, tưởng chừng như thời gian đă quên không trôi
Để chúng ta không c̣n cảm thấy chia phôi những ǵ đă qua c̣n trong tim tôi

Hôm nay, tôi chẳng muốn đếm thời gian như tôi vẫn làm
Hôm nay tôi cố gắng quên thời gian sao ḷng vẫn nhớ?

Mới hôm qua t́nh yêu như bông hoa nở trong tim ta
Măi đến nay tuy em đă bỏ đi xa, tôi c̣n ngỡ như là ngày hôm qua...

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks like they are here to stay
Oh I believed in yesterday

Suddenly, I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me. Oh yesterday came suddenly

Why she had to go? I don't know
She wouldn't say. I said something's wrong
Now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh I believed in yesterday

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Minh Xuân
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tùng Giang 4
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Biển Buồn
Ca sĩ tŕnh bày: Duy Quang
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.