Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Đừng
Tác giả: Mặc Thế Nhân   |  Chất lượng:

Đừng! Đă bảo đừng, đừng hẹn ḥ để rồi quên
Đừng! Đă bảo đừng, đừng thương yêu rồi lừa dối
Đừng! Đă bảo đừng, đừng yêu nhau mà xa nhau rồi ...
Thương đau v́ mai sau thuộc về người

Đừng! Đă bảo đừng, đừng yêu nhau bằng đầu môi
Đừng! Đă bảo đừng, đừng yêu nhau bằng t́nh mỏi
Đừng! Đă bảo đừng, đừng bôn ba, đừng điêu ngoa,
Người yêu ơi khỏi ăn năn cuộc t́nh già

Đừng! Đừng! Đă bảo đừng, đă bảo đừng người nghe không?
Đừng! Đừng! Đă bảo đừng, đă bảo đừng người nhớ nhé!
Đừng! Đừng! Đă bảo đừng, đă bảo đừng đừng nghe ai,
Đừng tin ai v́ tương lai nào ai hay tàn cơn say lệ t́nh này

Đừng! Đă bảo đừng, đừng quen nhau để rồi thương
Đừng! Đă bảo đừng, đừng thương nhau để rồi nhớ
Đừng! Đă bảo đừng, đừng thương nhau, mà xa nhau,
Th́ quen nhau và thương nhau để làm ǵ?

Đừng! Đă bảo đừng đă bảo đừng, đừng là đừng!
Đừng! Đă bảo đừng đă bảo đừng, đừng là đừng ...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Carol Kim
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Kim Đằng 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Hoa Sứ Nhà Nàng
Ca sĩ tŕnh bày: Chế Linh
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.