Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ṿng Nhẫn Cưới
Tác giả: Vinh Sử   |  Chất lượng:

Ṿng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi,
Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để,
Anh chúc mà nghe ḷng hoang liêu

Ṿng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng,
Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin Trời cho thuyền xuôi mái,
Để em về bến mộng giàu sang

Em ơi! T́nh yêu bây giờ, nếu không dang dở
Làm sao trọn đời nhớ em, làm sao có một lần gặp gỡ,
Nếu không dang dở làm sao c̣n một lần từ ly

Ṿng nhẫn cưới đó em ơi, thôi nhé ngh́n thu vĩnh biệt rồi,
Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặc t́nh em rót,
Uống cho người thấy ḷng đẹp đôi.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Chế Linh
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Kim Đằng 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Đom Đóm
Ca sĩ tŕnh bày: Giao Linh
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.