Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
T́m Quên
Tác giả: Châu Kỳ   |  Chất lượng:

...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thanh Thúy
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Thanh Thúy 8
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
T́nh Buồn
Ca sĩ tŕnh bày: Ḥa tấu
Bóng Đêm
Ca sĩ tŕnh bày: Thanh Lan
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.