Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Đa Tạ
Tc giả: Anh Việt Thu   |  Chất lượng:

Ti xin đa tạ ngy nao sng phải thẹn thng, ngy nao sng phải lạnh lng.
Nắng hạ vng rưng rưng my trắng. i my xa tc nghing nghing.
Xin đa tạ người em b bỏng mặn m, người em b bỏng thật th.
Nắng hạ vng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gi hiu hiu buồn.

Ti xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm, lời ca tiếng ru m đềm
i lời ca đ xua chinh chiến ru chim trắng trắng tung bay.
Xin đa tạ ging mu thắm đỏ ruộng cy, ging mu đ chảy miệt mi
Xin lời ru xưa hi hng đi. Lời ai ru gi hiu hiu buồn.

Ti xin đa tạ ging mu thắm đổ ruộng cy, ging mu đ chảy miệt mi
Trn đồng su hay trn ruộng la xanh thăm thẳm mắt em thơ
Xin đa tạ mẹ qu nắng la m la, mẹ qu nước nở lệ nha
Nắng hạ vng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gi hiu hiu buồn.

Ti xin đa tạ lời ca nở hoa n tnh, lời ru giữ qu hương mnh
Nắng hạ vng rưng rưng my trắng i my xa tc nghing nghing.
Xin đa tạ ngy nao sng phải thẹn thng, ngy nao sng phải lạnh lng.
Xin lời ru xưa hi hng đi. Lời ai ru gi hiu hiu buồn

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Hong Oanh
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Trần Ngọc Đức 1
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Đm Buồn
Ca sĩ trnh by: Thi Thanh
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.