Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Thu Khói Lửa
Tác giả: Nguyễn Hữu Ba   |  Chất lượng:

Nhớ tới ngày qua. Vang trong rừng xa. Dân Nam ḥ reo
Tiếng thét diệt thù. Khói súng mịt mù. Nơi sa trường xa
Vang khắp nước non nhà. Thu chiều nắng tà
Tiếng trống bập bùng. Loa vang lạnh lùng
Dân Nam ḥ reo. Trông ra khói mây mờ. Nhớ bao ngày qua:

Bên đồi thông vắng (hô hồ hô khoan)
Mái thu xanh xuyên cành khói tan (hô hồ hô khoan)
Có nàng quay tơ dệt áo (hô hồ hô khoan)
Gửi chồng ra lính quan (la khoan hô khoan)

Loa thúc nhịp dồn. Nhân dân chập chồn. Thôn xa dồn tới
Tiếng thét rộn ràng. Quân dân tập đoàn. Đi theo hàng lối
Hoan hô tiếng dân làng: "Giết loài tham tàn"
Giáo mác sẵn sàng. Quân dân lập đoàn. Ca khúc hùng tráng
Ra đi trút oán thù. Noi gương ngàn thu.

Quân lên đường thẳng tới biên cương
Ḷng một ḷng thề tiến quân sa trường
Nguyền cùng thù một chết với giang san
Trong nguy nan quyết không hề nao núng
V́ ṇi Việt thề với thu muôn đời
Xây vinh quang xua tan bao mờ tối
Oai linh xưa đang dục ḷng chiến binh
Theo nhịp bước muôn người xưa quên ḿnh.

Mỗi lúc chiều tàn. Trông ra đồng hoang. Cô thôn mờ khói
Ngắm núi Trường Sơn. Khi sương chiều buông
Cây xanh mờ lối. Xa xa dưới chân đồi
In h́nh dáng người. Vai mang hận thù
Đi trong rừng thu. Quanh qua đồi núi
Ca vang khúc Sơn Hà. Như bao ngày qua:

Bên gịng sông lắng (hô hồ hô khoan)
Bóng tre xanh quanh đồng lúa vàng (hô hồ hô khoan)
Có đoàn nông phu hùng tráng (hô hồ hô khoan)
Buông cày theo tiếng vang (la khoan hô khoan)

Loa thúc nhịp dồn. Nhân dân chập chồn
Thôn xa dồn tới. Tiếng thét rộn ràng
Quân dân tập đoàn. Đi theo hàng lối
Hoan hô tiếng dân làng: "Giết loài tham tàn"
Giáo mác sẵn sàng. Quân dân lập đoàn
Ca khúc hùng tráng. Ra đi trút oán thù
Noi gương ngàn thu.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.