Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Bến Duyên Lành
Tác giả: Phạm Thế Mỹ   |  Chất lượng:

Ai đi qua trên bến nước làng tôi
Dừng chân nghe cô lái hát khoan ḥ
Ḥ ḥ ơi bên bến tự do trăng nước xuôi ḍng trôi chim trắng bay ngàn lối
Trăng lên khơi chênh chếch bóng đầu non, để anh tôi buông mái ngắm trăng tṛn

Ḥ ḥ khoan bên bến đ̣ ngang soi bóng con thuyền nan ta đắp xây mộng vàng
Mai về ngược sóng Đồng Nai. Sông dài lại thắm t́nh ai
Đời có em quên lầm than ruộng lúa kia cho thơm vàng đời nghèo thêm dịu dàng

Khoan ḥa khoan - lặng nghe tiếng sáo diều tô
Ruộng xanh ai tưới mồ hôi, để cho cô gái làng tôi,
Áo lành thêm trắng, vôi thắm đôi môi cười

Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh
Đời êm trôi trong mái lá dịu lành, về nơi đây xem bóng c̣ bay
Xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cấy

Yêu thương nhau, tay giữ lấy bàn tay
Dù mai sau mưa nắng có phai màu
Đầy trăng ơi, vui mái chèo lơi
Trăng thấm duyên t́nh tôi. Trăng ấm êm cuộc đời

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 3
Rating:  

 
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.