Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Một Ngày Tôi Đi Qua
Tác giả: Mai Châu   |  Chất lượng:

Một ngày, tôi đi qua trại lính ngang nhà,
Thấy một lá cờ với một ṿng hoa
Chung quanh đây, có ai đâu đưa tiễn anh về,
Buồn tiễn anh về với ḷng đất sâu!

Một ngày, tôi đi qua trại lính ngang nhà,
Thấy một lá cờ với một ṿng hoa
Chung quanh đây, có ai đâu đưa tiễn anh về,
Buồn tiễn anh về với ḷng đất sâu!

Hỏi ra, mới biết anh là lính trẻ xa nhà,
Chết trận đêm qua. Hỏi ra, anh có mẹ già,
Anh có mẹ già, ở tận nơi xa ...

Mẹ chẳng kịp về, đưa tiễn anh đị
Mẹ chẳng kịp về, đưa tiễn anh đị
Tôi thấy tôi buồn. Tôi thấy tôi buồn.

Một ngày, tôi đi qua trại lính ngang nhà,
Thấy một mẹ già đến t́m con thơ
Hay tin con, nước mắt tuôn rơi.

Mẹ của anh buồn, với gịng lệ tuôn.
Mẹ của anh buồn, với gịng lệ tuôn.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thanh Lan
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Hồn Trinh Nữ
Ca sĩ tŕnh bày: Dạ Hương
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.