Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Em Hy Ngủ Đi
Tc giả: Trịnh Cng Sơn   |  Chất lượng:

Rừng đ chy v rừng đ ho, em hy ngủ đi
Rừng đ kh v rừng đ tn, em hy ngủ đi

Ngủ đi em đi mi lửa chy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ng ngọc
Ngủ đi em tc gi thi bay

Đời đ khp v ngy đ tắt, em hy ngủ đi
Đời mi đm v ngy mi buồn, em hy ngủ đi.

Đồi đứng bng v đồi thắp nắng, em hy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời ci nhn, em hy ngủ đi

Ngủ đi em đi vai lụa mt. Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thi mời mọc. Ngủ đi em trong tiếng ru m

Người đ đến v người đ vắng, em hy ngủ đi
Ngoi phố kia loi người đ về, em hy ngủ đi...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Min Đức Thắng
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam 2
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Bng Tre Xanh
Ca sĩ trnh by: Đăng Lan
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.