Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Nụ Tầm Xuân
Tác giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

Trèo lên, trèo lên, trèo lên, cây bưởi hái hoa
Bước ra, bước ra, buớc ra vuờn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân, nở ra xanh ( ơ ) biếc
Em lấy chồng, em đi lấy chồng. Anh tiếc, anh tiếc lắm thay!

Một miếng trầu cay, hỡi chàng. Chàng ơi, chàng hỡi nào khó
Một miếng trầu cay, hỡi chàng, chàng ơi khó ǵ?
Sao anh không hỏi, sao anh không hỏi. Những ngày em c̣n không?

Giờ đây, đây giờ đây giờ đây, đây giờ đây
Em đă, em đă có chồng. Em đă có chồng, như chim, chim vào lồng
Như cá, như cá ngậm mồi câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra ...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Hoàng Oanh
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Hoàng Oanh 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.