Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ngụ Ngôn Mùa Đông
Tác giả: Trịnh Công Sơn   |  Chất lượng:

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam. Ra bên ḍng sông
Nhớ về cội nguồn. Nhớ về đoạn đường. Từ đó ra đi
Nhớ về biển rộng. Thuyền ghe lướt sóng. Nhớ về ngh́n trùng
Ṇi giống của chim

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam. Đi lên đồi non
Nhớ về cội nguồn. Nhớ về đoạn đường. Từ đó ra đi
Nhớ về đồng bằng. Loài chim muông hót. Nhớ rừng mịt mùng
Ṇi giống của Tiên

Một ngày mùa đông. Trên con đường ṃn. Một chiếc xe tang.
Trái ḿn nổ chậm. Người chết hai lần. Thịt da nát tan

Một ngày mùa đông. Hai bên là rừng. Một chiếc xe tang
Trái ḿn nổ chậm. Người chết hai lần. Thịt da nát tan

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam
Thôi ra ḍng sông. Súng nổ thật gần. Tiếng đạn đầy hồn
Từ đó bâng khuâng. Nhớ thuở mẹ bồng. Lời ru trong sáng
Nhớ mẹ hiền lành. Ngồi với đàn con

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam
Thôi lên đồi non. Súng nổ thật gần
Súng từ ruộng làng. Nổ xé da con
Phố chợ thật buồn. Cuộn dây gai chắn
Chắc mẹ hiền lành. Rồi cũng tủi thân

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam
Thôi ra ḍng sông. Súng nổ thật gần
Tiếng đạn đầy hồn. Từ đó bâng khuâng
Nhớ thuở mẹ bồng. Lời ru trong sáng
Nhớ mẹ hiền lành. Ngồi với đàn con

Một ngày mùa đông. Một người Việt Nam
Thôi lên đồi non. Súng từ thị thành
Súng từ ruộng làng. Nổ xé da con. Phố chợ thật buồn
Cuộn dây gai chắn. Chắc mẹ hiền lành. Rồi cũng tủi thân

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Trịnh Công Sơn
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Khánh Ly 6
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Du Mục
Ca sĩ tŕnh bày: Trịnh Công Sơn
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.