Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Du Mục
Tác giả: Trịnh Công Sơn   |  Chất lượng:

Đàn ḅ vào thành phố. Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn ḅ vào thành phố. Không c̣n ai hỏi thăm
Đàn ḅ t́m ḍng sông. Nhưng ḍng nước cạn khô
Đàn ḅ bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

Một người vào thành phố. Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố. Không c̣n ai người quen
Người t́m về đồng xanh. Nhưng đồng đă bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn.
Người chợt nghe xót xa đất ḿnh

Ôi quê hương đă lầm than. Sao c̣n, c̣n chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong đă ngủ yên. Mẹ già măi ngủ yên
Buông lời ru cho muôn năm. Buông ṿng nôi cho hư không
Cho hư không buông bàn tay. Con đi hoang con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

Đàn ḅ vào thành phố. Reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố. Nghe hồn giá lạnh băng
Người t́m về đầu non. Nhưng rừng đă bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn. Người lặng nghe đá lên trong ḿnh

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Trịnh Công Sơn
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Khánh Ly 6
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Gọi Tên Bốn Mùa
Ca sĩ tŕnh bày: Khánh Ly
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.