Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Một Buổi Sáng Mùa Xuân
Tác giả: Trịnh Công Sơn   |  Chất lượng:

Một buổi sáng mùa xuân. Một đứa bé ra đồng
Đạp trái ḿn nổ chậm. Xác không c̣n đôi chân
Một buổi sáng mùa xuân. Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội. Cúi xuống nh́n con tim.

Em thơ ơi chiều nay trường học lại. Trong sân chơi bạn và thầy im lời
Bài học về yêu thương trên giấy mới, sao hôm nay nét mực đă phaị

Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại, có hoa vàng mong manh
Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé im ĺm
Bờ môi dường thầm hỏi: có thiên đường hay không?

Em thơ ơi chiều nay trường học lại. Trong sân chơi bạn và thầy im lời
Bài học về yêu thương trên giấy mới, sao hôm nay nét mực đă phai
Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại, có hoa vàng mong manh

Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé im ĺm
Bờ môi dường thầm hỏi: có thiên đường hay không?

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Khánh Ly
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Khánh Ly 5
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
T́nh Sầu
Ca sĩ tŕnh bày: Ḥa tấu
Biển Nhớ
Ca sĩ tŕnh bày: Khánh Ly
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.